Upowszechnianie się oraz wzajemna integracja coraz to nowocześniejszych technologii wymiany informacji takich jak: Internet wraz z jego intranetową i ekstranetową odmianą, czy też telefonia komórkowa powodują, że komunikacja staje się łatwiejsza i szybsza.

Dla firm, które codziennie obsługują ogromne ilości spraw: zapytań ofertowych, zgłoszeń serwisowych, zamówień, ofert, dokumentów księgowych lub innych dokumentów formalnych czy urzędowych, zagadnienie wymiany informacji ma jeszcze inny wymiar, a mianowicie powstaje problem - jak sprawnie tą informacją zarządzać.

Tworzymy oprogramowanie, które pomaga naszym Klientom w prawidłowym rozwiązaniu tego problemu. Pracę swoją zaczynamy od zapoznania się z rodzajami informacji, sposobami jej przepływu, wyszukiwania, segregowania czy też metodami analizowania danych jakie aktualnie stosuje firma. Pozwala nam to na ustalenie tych obszarów, w których zastosowanie technologii informatycznych przyniesie jej największe korzyści.

Następnie przystępujemy do stworzenia wstępnego projektu aplikacji, w którym uwzględniamy zarówno propozycje naszych Klientów jak i własne. Analizujemy czy nie można podzielić go na moduły, czyli takie części programu, które realizują zagadnienia stanowiące zamkniętą funkcjonalnie całość.

Później przedstawiamy projekt kierownictwu i pracownikom w celu znalezienia jego słabych punktów. Po naniesieniu poprawek przystępujemy do realizacji poszczególnych modułów aplikacji.

Często stosujemy zasadę, że po wykonaniu każdego z modułów, następuje jego wdrożenie wraz z przeszkoleniem pracowników. Pozwala to na testowanie już zrobionych modułów w trakcie gdy tworzone są następne. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej płynne przestawienie trybu pracy z dotychczas stosowanego, na tryb z wykorzystaniem i zrozumieniem wszystkich zalet jakie daje pracownikom używanie nowego programu.

Oczywiście po wdrożeniu przez nas całej aplikacji, tak jak w przypadku, każdego stworzonego przez nas produktu, zapewniamy ciągłą pomoc techniczną, a jeżeli zaistnieje potrzeba to również jego modyfikację jak i możliwość rozbudowy o kolejne funkcje czy też moduły.

Tworzymy oprogramowanie oparte zarówno na klasycznym interfejsie desktopowym (okienkowym) jak i w formie aplikacji internetowych, czyli uruchamianych w zwykłych przeglądarkach internetowych.

Piszemy programy, które potrafią współpracować z różnymi serwerami baz danych, takimi jak: MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL.
W przypadku gdy wymagania aplikacji są mniejsze, tworzymy je również w oparciu o MS Access.

Wykorzystanie tych drugich rozwiązań nie oznacza niemożności przejścia w przyszłości na bardziej zaawansowane serwery baz danych. Nie wymaga to całkowitej zmiany aplikacji. Po dokonaniu częściowych zmian w programie i migracji danych do zaawansowanego serwera, aplikacja będzie gotowa do szybszego zarządzania większą ilością danych. Pozwoli również na jednoczesną pracę znacznie większej liczbie użytkowników na tym samym zbiorze danych. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to będzie można również wykorzystać wiele innych możliwości jakie oferują zaawansowane serwery baz danych.