Program Bitmar LOCUM jest ofertą, którą kierujemy do firm developerskich. Jest on przeznaczony do wspomagania procesu sprzedaży nieruchomości oraz usprawnienia obsługi klientów. Program oprócz bogatej ewidencji różnego typu danych pozwala również na dołączanie załączników tj. dowolnych plików takich jak skany dokumentów, plany osiedli, rzuty mieszkań itp.
Program przystosowany jest również do pracy sieciowej co pozwala na równoczesną pracę kilku użytkownikom na tym samym zbiorze danych. Zatem osoby obsługujące program zawsze korzystają z aktualnych i spójnych danych.
Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowy wykaz funkcjonalności, które oferuje program:
Ewidencja nieruchomości - obejmuje informacje związane z:
gruntami,
inwestycjami,
budynkami,
mieszkaniami,
piwnicami,
stanowiskami postojowymi.
Ewidencja sprzedaży - dotyczy gromadzenia danych związanych z:
klientami,
umowami,
aneksami,
protokołami zdawczo-odbiorczymi,
wpłatami.
Obsługa posprzedażna - dotyczy usterek zarówno dla całych budynków
jak i poszczególnych nieruchomości (mieszkań i st. postojowych).
Raporty – program pozwala na dokonywanie wielu bilansów bądź zestawień na podstawie zdanych kryteriów z podglądem ekranowym bądź wydrukiem.