Zajmujemy się tworzeniem aplikacji bazodanowych zarówno o charakterze lokalnym jak i opartych na architekturze klient-serwer. Oprócz klasycznych programów desktopowych piszemy również aplikacje webowe, które obsługiwane są za pomocą zwykłych przeglądarek internetowych.

Ofertę naszą kierujemy do Klientów, którzy potrzebują indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki ich firmy. Programy tworzymy w ścisłej współpracy z naszymi Klientami, poświęcając dużo czasu na poznanie tych obszarów ich działalności, których mają dotyczyć przyszłe aplikacje oraz na dokładną analizę wymagań biznesowych jakie się im stawia. Tylko takie podejście do postawionych nam zadań pozwala tworzyć programy, które dostosowują się do rzeczywistych procesów gospodarczych panujących w firmach, ich struktur organizacyjnych czy też konkretnych oczekiwań i upodobań pracowników.

Dbamy również o to by stworzone przez nas oprogramowanie posługiwało się terminologią wykorzystywaną w Twoim przedsiębiorstwie, co pozwala na łatwiejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z niego przez użytkowników. Po oddaniu programu do użytkowania zapewniamy naszym Klientom wsparcie techniczne oraz jeżeli zaistnieje taka potrzeba również możliwość jego modyfikacji lub dalszego poszerzenia o kolejne moduły.

Oprócz tworzenia nowych aplikacji zajmujemy się również rozbudową aktualnie eksploatowanych rozwiązań czy też migracją danych do nowych technologii.