Popularność Internetu sprawia, że ciągle poszukuje się dla niego nowych możliwości. Wkracza on w kolejne dziedziny życia stając się medium spełniającym funkcje nie tylko informacyjne czy też rozrywkowe. Dziś wraz ze swoją lokalną odmianą - Intranetem, stał się również platformą biznesową integrującą wewnętrzne zasoby informacyjne firmy z możliwością bezpiecznej współpracy firmy z jej partnerami handlowymi oraz klientami.

Możliwość realizacji tak zaawansowanych funkcji wymaga również stosowania bardzo skomplikowanych i wyrafinowanych technologii przed którymi stawia się coraz to większe wymagania: duża wydajność, bezpieczeństwo, skalowalność, wieloplatformowość, otwarta architektura czy też mobilność.

Zanim zdecydujemy się jakie technologie wybierzemy dla realizacji konkretnego zadania, najpierw dokładnie analizujemy różne czynniki, które mają wpływ na ten wybór:
platforma systemowa, na której ma działać produkt, bądź też ewentualna migracja do innych platform,
planowany koszt inwestycji,
rozbicie produktu na funkcjonalne moduły i dobranie odpowiednich rozwiązań pod kątem tych modułów,
ustalenie znaczenia elementów multimedialnych i interaktywnych dla interfejsu lub warstwy prezentacji.

Poniżej przedstawiony jest wykaz technologii, które obecnie wykorzystujemy dla rozwiązań internetowych:

Strony WWWXHTML / CSS / DHTML
JavaScript / DOM
Flash,
PHP, Smarty, ASP.NET
Bazy danychMySQL,
MS SQL Server,
PostgreSQL
XML